Skok malteških delfinovLeap of Malta Dolphins

roman Skok malteških delfinov

Ebejerjeva pripovedna proza, ki jo dandanes lahko plodno interpretiramo zlasti skozi postkolonialno optiko, na izviren način odraža nekatere tematske konstante malteškega romanopisja: negotovost in strah Maltežanov, ki izvirata iz nenehne politične in kulturne ogroženosti, močno stremenje po družbenih spremembah, sredozemska identiteta, razpeta med ukoreninjenostjo v (otoški) tradiciji in problemskimi izzivi modernega sveta. Žarišče berljive, napete in živahne romaneskne fabule, ki je lokalizirana v slikoviti vaški ribiški skupnosti, je strastna Lenarda, okoli katere se spletajo usode različnih moških: pripovedovalec pri tem poskrbi za številne, marsikdaj ironično provokativne preobrate, prek katerih »zgodba o ženski in pokrajini« prerašča v pomenljiv simbol, ki ga bogati tudi etična razsežnost svarila pred pogubnimi posledicami nebrzdane sle po napredku. Ebejer v Skoku malteških delfinov izhaja iz bogate malteške zakladnice ljudskega izročila. Prevladujoči antagonist malteške ljudske literature je namreč Gahan, priljubljeni modri norček, katerega pogosto zasledimo v zgodbah, ki so nekakšen ritual upora, institucionalizirana oblika nasprotovanja avtoriteti. Ebejerjev Gahan ‒ Marcel se postopno prelevi v pobudnika miroljubnega upora proti nameram vaškega gradbinca Sur Berta, ki je sredi vasi postavil cementarno in s pomočjo tujih investitorjev pognal projekt novega prostega pristanišča, zaradi katerega je večji del kraja spremenjen v prašno in hrupno gradbišče.

Ebejer razkriva razdiralne posledice slepe vere v napredek in danes že nedvomno dobro utemeljeno slutnjo nevarnosti prostega trga, na katerem lahko majhen narod v zameno za nekaj prgišč drobiža proda upravljanje s temelji lastne kulturne identitete. Kulisa vasi z novim mandračem, v katerem so namesto ribiških bark zasidrane sodobne jahte, je prizorišče razgibanih in mestoma izjemno napetih dialogov, dopolnjenih z liričnimi in metaforično bogatimi opisi narave in duhovnih doživetij, ki postopno razgrinjajo značilne vzorce malteške provincialne mentalitete, znotraj katere vsakršno odstopanje od družbenih norm najprej izzove zgražanje in posmehovanje, nato pa vzbudi vse vrste najnižjih človeških nagonov.

Francis Ebejer

Francis Ebejer (1925–1993) je malteški dramatik, pesnik in pisatelj, ki je v času svojega delovanja in ustvarjanja povezoval Malto s sodobnimi gledališkimi tokovi, v romanih pa prek pretanjenih pisateljsko-prevodnih postopkov seznanjal angleško govoreči svet z družbeno dinamiko barvitega otoka na križišču zgodovine in kulturnih vplivov ter s specifičnim sredozemskim duhom, ki je podstat malteške nacionalne identitete. V petdesetih letih je pisal radijske igre, v šestdesetih in sedemdesetih pa je doživel vrhunec gledališke ustvarjalnosti: posvečal se je režiji lastnih iger, ki spadajo med kontroverznejše stvaritve tistega obdobja in malteško dramatiko postavljajo na raven evropske.

Njegovi najbolj znani romani so: A Wreath of Maltese Innocents (Venec nedolžnih Maltežanov, 1958), Wild Spell of Summer (Divji urok poletja, 1968), In the Eye of the Sun (Sredi žarkega sonca, 1969), Requiem for a Malta Fascist (Rekviem za malteškega fašista, 1980), Leap of Malta Dolphins (Skok malteških delfinov, 1982) in The Malta Baron and I Lucian (Malteški baron in jaz, Lucian; dvojnik Rekviema), ki je bil objavljen postumno leta 2002.

Ebejer se je 1961 včlanil v PEN in ostal njegov član do smrti. V letih 1961 in 1962 je bil Fulbrightov štipendist v ZDA. Prejel je številne malteške in mednarodne nagrade ter častna priznanja za svoje delo: Malteško nacionalno nagrado za literaturo (štirikrat), nagrado Cheney za najboljšega producenta (1984), Phoenicia Trophy for Culture (1982 in 1985), nagrado mesta Valletta 1989 in častni znak mesta Avignon leta 1989. Bil je član Društva malteških pisateljev in častni član Akademije Vaucluse (Francija).

Francis Ebejer
Naročilo roman Skok malteških delfinov mehka vezava, 272 str. @ €19.00

O prevajalcu

Urban Belina (1981, Celje) deluje kot književni prevajalec, uprizoritveni in multimedijski ustvarjalec. Prevaja iz angleškega, hrvaškega in srbskega jezika. V letu 2011 je objavil dva samostojna knjižna prevoda: Gejevski Dekameron škotskega avtorja Christopherja Whyta in roman malteškega pisatelja Francisa Ebejerja Skok malteških delfinov, v 2013 pa je izšel njegov tretji samostojni prevod – Dantejev trg srbskega književnika Dragana Velikića. Prevode proze, poezije, dramatike sodobnih avtorjev in prispevkov publicistov (P. White, M. Jergović, N. Kokelj, V. Barbieri, R. Žulj, A. Gerevich, L. Schimmel, B. Prelić, Z. Baković idr.) in lastno avtorsko prozo objavlja v različnih antologijah in literarnih revijah (Dialogi, Emzin, Revija 2000, A Glimpse of). Njegove prevode dramskih besedil so bralno uprizorili na festivalih v Sloveniji, New Yorku in Londonu. Njegovo avtorsko kratko prozo so prevedli v angleščino in grščino, je pa tudi avtor dveh uprizorjenih scenarijev (scenarij v treh jezikih na osnovi proze desetih istrskih avtorjev Beseda Trans (2009) in scenarij v trinajstih jezikih Biti svoj lastni prevod (2010), osnovan na pesniški zbirki G. Maleja).

V 2010 je začel razvijati cikel avdiovizualnih performansov Biti svoj lastni prevod, ki ga je premierno predstavil v Galeriji ŠKUC, v 2013 pa je drugi performans iz cikla na festivalu Patosoffiranje v Srbiji prejel posebno priznanje za umetniško doslednost in interdisciplinarni pristop pri ustvarjanju gledaliških uprizoritev. V 2012 je v okviru Ljudmile sodeloval v avtorski navezi, ki je v isti galeriji na mednarodni skupnski razstavi Za živ(al)ce v realnem času razstavljala techart entiteto △ Lacanoid, v ljubljanskem laboratoriju pa je v letih 2009 do 2012 sodeloval tudi pri razvoju drugih projektov in pripravi umetniškega programa. Od leta 2010 je član upravnega in uredniškega odbora KUD AAC Zrakogled. V preteklosti je kot avtorski sodelovec sodeloval na mednarodno nagrajenih produkcijah (Mama/La madre, Medeja Blossoming, oboje v 2008) ter drugih razstavnih in uprizoritvenih projektih z naslednjimi ustvarjalci: Jasna Knez, Aprilija Lužar, Jan Villem van den Bosch, Niko Goršič, Ravil Sultanov, Sonja Polanc, Saška Rakef, Meg Davies, idr. Od 2014 je član Društva slovenskih književnih prevajalcev.

Več v profilu.

Naročilo roman Skok malteških delfinov mehka vezava, 272 str. @ €19.00

Recenzije

Recenzija v reviji Mladina
Skok malteških delfinov
Date Published: 09/07/2012
Skok malteških delfinov ima nedvomno močno ekološko noto, tudi posvečen je »vsem krajem, kjer sta okolje in ekologija umazani besedi«, kar je nedvomno ganljivo in pošteno, čeprav bi Vonnegut pripomnil, da ne razume, zakaj vsi pišejo protivojno in ekološko, nihče pa protiledeniško ali protivulkansko. Romanu temu navkljub ostane nekaj čarobnosti in eksotičnosti in mu morda kakšno pretiranost in čezmerno vznesenost spregledamo.
3

O izdaji

Prevajalec: Urban Belina Spremna beseda: Sonja Zlobko
Published by: KUD AAC Zrakogled
Date Published: 11/11/2011
Edition: 1. izdaja slovenskega prevoda
ISBN: 978-961-6533-40-9
Available in: Paperback

Izdano v solažniškem sodelovanju med: KUD AAC Zrakogled in Društvom 2000 s podporo Programa Evropske Unije Kultura, Ministrstva za kulturo RS, Mestne občine Koper in Občine Piran.

Maloprodajna cena: 19€

Spletna cena: 15,20€
Brand: Helia
€15.20

Ebejer’s narrative writing, which may nowadays be particularly fruitfully interpreted through post-colonial lens, reflects some of the thematic constants of the Maltese writing in an original way: insecurity and fear of Maltese people, which resulted from the continual political and cultural endangerment, highly increased striving for societal change, the Mediterranean identity, torn between being rooted in (insular) tradition and problematic challenges of the contemporary world. The focus of readable, exciting and vibrant novelistic plot, localized in the picturesque fishing village community, is passionate Lenarda, that is the centripetal point of destinies of different men: the narrator supplies several, often ironic and provocative twists, through which “the story of the woman and the land” transcends towards a meaningful symbol, that is additionally enriched with the ethical dimension of deterrence against the disastrous consequences of rampant lust for progress. Ebejer bases on the rich heritage of Maltese folt tradition in Leap of Malta Dolphins. The predominant antagonist of Maltese folk literature is, in fact, Gahan, the popular blue student, which can often be found in stories, that are a kind of a ritual of resistance, an institutionalized form of opposition to authority. Ebejer’s Gahan ‒ Marcel gradually transforms into a local activist leader, facilitating the peaceful revolt against the intentions of the village constructor Sur Bert, who built a cement factory in the middle of the village, and with the help of foreign investors started a new free port project, which turned the majority of the village into a dusty and noisy construction site.

Ebejer reveals devastating consequences of the blind faith in progress and nowadays already undeniably well-supported foreboding of the perils of free market, which could cause the sale of the management of the foundations of small nation’s cultural heritage in an exchange for a song. Backdrop of the village with the new port, with modern yachts anchored instead of fishing boats, is the scene of dynamic and, at times, extremely tense dialogues, supplemented with lyrical and metaphorical descriptions of nature and spiritual experiences, that gradually reveal themselves as characteristic patterns of the Maltese provincial mentality, within which any deviation from the social norm, inevitably elicits indignation and mocking, and thereafter evokes all kinds of cruellest human primal drives.

Francis Ebejer

Francis Ebejer (1925–1993) je malteški dramatik, pesnik in pisatelj, ki je v času svojega delovanja in ustvarjanja povezoval Malto s sodobnimi gledališkimi tokovi, v romanih pa prek pretanjenih pisateljsko-prevodnih postopkov seznanjal angleško govoreči svet z družbeno dinamiko barvitega otoka na križišču zgodovine in kulturnih vplivov ter s specifičnim sredozemskim duhom, ki je podstat malteške nacionalne identitete. V petdesetih letih je pisal radijske igre, v šestdesetih in sedemdesetih pa je doživel vrhunec gledališke ustvarjalnosti: posvečal se je režiji lastnih iger, ki spadajo med kontroverznejše stvaritve tistega obdobja in malteško dramatiko postavljajo na raven evropske.

Njegovi najbolj znani romani so: A Wreath of Maltese Innocents (Venec nedolžnih Maltežanov, 1958), Wild Spell of Summer (Divji urok poletja, 1968), In the Eye of the Sun (Sredi žarkega sonca, 1969), Requiem for a Malta Fascist (Rekviem za malteškega fašista, 1980), Leap of Malta Dolphins (Skok malteških delfinov, 1982) in The Malta Baron and I Lucian (Malteški baron in jaz, Lucian; dvojnik Rekviema), ki je bil objavljen postumno leta 2002.

Ebejer se je 1961 včlanil v PEN in ostal njegov član do smrti. V letih 1961 in 1962 je bil Fulbrightov štipendist v ZDA. Prejel je številne malteške in mednarodne nagrade ter častna priznanja za svoje delo: Malteško nacionalno nagrado za literaturo (štirikrat), nagrado Cheney za najboljšega producenta (1984), Phoenicia Trophy for Culture (1982 in 1985), nagrado mesta Valletta 1989 in častni znak mesta Avignon leta 1989. Bil je član Društva malteških pisateljev in častni član Akademije Vaucluse (Francija).

Francis Ebejer
Naročilo roman Skok malteških delfinov mehka vezava, 272 str. @ €19.00

About the translator

Urban Belina (1981, Celje) deluje kot književni prevajalec, uprizoritveni in multimedijski ustvarjalec. Prevaja iz angleškega, hrvaškega in srbskega jezika. V letu 2011 je objavil dva samostojna knjižna prevoda: Gejevski Dekameron škotskega avtorja Christopherja Whyta in roman malteškega pisatelja Francisa Ebejerja Skok malteških delfinov, v 2013 pa je izšel njegov tretji samostojni prevod – Dantejev trg srbskega književnika Dragana Velikića. Prevode proze, poezije, dramatike sodobnih avtorjev in prispevkov publicistov (P. White, M. Jergović, N. Kokelj, V. Barbieri, R. Žulj, A. Gerevich, L. Schimmel, B. Prelić, Z. Baković idr.) in lastno avtorsko prozo objavlja v različnih antologijah in literarnih revijah (Dialogi, Emzin, Revija 2000, A Glimpse of). Njegove prevode dramskih besedil so bralno uprizorili na festivalih v Sloveniji, New Yorku in Londonu. Njegovo avtorsko kratko prozo so prevedli v angleščino in grščino, je pa tudi avtor dveh uprizorjenih scenarijev (scenarij v treh jezikih na osnovi proze desetih istrskih avtorjev Beseda Trans (2009) in scenarij v trinajstih jezikih Biti svoj lastni prevod (2010), osnovan na pesniški zbirki G. Maleja).

V 2010 je začel razvijati cikel avdiovizualnih performansov Biti svoj lastni prevod, ki ga je premierno predstavil v Galeriji ŠKUC, v 2013 pa je drugi performans iz cikla na festivalu Patosoffiranje v Srbiji prejel posebno priznanje za umetniško doslednost in interdisciplinarni pristop pri ustvarjanju gledaliških uprizoritev. V 2012 je v okviru Ljudmile sodeloval v avtorski navezi, ki je v isti galeriji na mednarodni skupnski razstavi Za živ(al)ce v realnem času razstavljala techart entiteto △ Lacanoid, v ljubljanskem laboratoriju pa je v letih 2009 do 2012 sodeloval tudi pri razvoju drugih projektov in pripravi umetniškega programa. Od leta 2010 je član upravnega in uredniškega odbora KUD AAC Zrakogled. V preteklosti je kot avtorski sodelovec sodeloval na mednarodno nagrajenih produkcijah (Mama/La madre, Medeja Blossoming, oboje v 2008) ter drugih razstavnih in uprizoritvenih projektih z naslednjimi ustvarjalci: Jasna Knez, Aprilija Lužar, Jan Villem van den Bosch, Niko Goršič, Ravil Sultanov, Sonja Polanc, Saška Rakef, Meg Davies, idr. Od 2014 je član Društva slovenskih književnih prevajalcev.

Več v profilu.

Naročilo roman Skok malteških delfinov mehka vezava, 272 str. @ €19.00

About the edition

Francis Ebejer
Leap of Malta Dolphins (Slovenian edition)
Helia Series, 3
Translator: Urban Belina
Afterword: Sonja Zlobko
272 pgs, soft binding
Published in collaboration between KUD AAC Zrakogled and Društvo 2000 with support of the European Union programme Culture, Ministry of culture of the Republic of Slovenia, City council of Koper and Council of Piran.
Publication year: 2011
Language: Slovenian
ISBN: 978-961-6533-40-9

Price 19 € in stock

Naročilo roman Skok malteških delfinov mehka vezava, 272 str. @ €19.00

Leave a Reply